انجام تنظیمات ناحیه فوکوس بر اساس جهت عمودی یا افقی در دوربین سونی

بر  اساس جهت و موقعیت در دست گرفتن دوربین ( به صورت عمودی یا افقی ) موقعیت و محل قرار گیری کادر فوکوس دوربین سونی را می توان تنظیم نمود .

این عملکرد به طور خاص برای استفاده در زمان هایی موثر است که بر اساس موقعیت عکاسی ؛ تغییر حالت در دست گرفتن دوربین یک امر ضروری می باشد . ( مثل عکاسی ورزشی یا پرتره )

گزینه های موجود در منو تنظیمات :

OFF;

عدم تغییر ناحیه و حالت کادر فوکوس بر اساس جهت قرار گیری دوربین

AF Point Only:

موقعیت کادر فوکوس دهی را بر اساس جهت قرار گیری دوربین در وضعیت عمودی یا افقی تغییر می دهد . ناحیه فوکوس به صورت ثابت باقی می ماند .

AF Point + AF Area:

هر دو حالت [Focus Area] ناحیه فوکوس و موقعیت قرار گیری کادر فوکوس دهی را بر اساس جهت قرار گیری دوربین ( عمودی یا افقی ) تغییر می دهد .

 

مثال از زمانی که [AF Point + AF Area] انتخاب می شود

A : حالت عمودی : [Flexible Spot] گوشه سمت چپ بالا

B : حالت افقی : [Flexible Spot] گوشه سمت راست بالا

C : عمودی :  [Zone گوشه سمت چپ پایین .

در این تصویر سه جهت برای قرار گیری دوربین تشخیص داده شده است و محل قرار گیری ناحیه فوکوس دهی تعیین می شود .

نکته  : در صورت تغییر تنظیمات در گزینه    تنظیمات فوکوس برای هر یک از جهت های قرار گیری دوربین به صورت صحیح انجام نمی شود.

در زمان تنظیم  در وضعیت  یا  حالت های  [Focus Area] و محل قرار گیری کادر فوکوس در شرایط زیر تغییر نمی یابد .

  • زمانی که مود عکاسی در هر یک از حالت های خودکار قرار داشته باشد.
  • زمانی که دکمه شاتر تا نیمه فشرده شده باشد .
  • در طول زمان فیلمبرداری
  • در زمان استفاده از عملکرد زوم دیجیتال
  • در زمان فعال سازی اتوفوکوس و فوکوس دهی خودکار
  • زمانی که تنظیمات [Focus Settings] فعال شده باشند .
  • در طول زمان عکاسی متوالی
  • در طول زمان استفاده از تایمر معکوس
  • زمانی که [Focus Magnifier] فعال می باشد .

 

زمانی که بلافاصله بعد از روشن شدن دوربین و در حالت عمودی عکس می گیرید. اولین عکس با فوکوس در وضعیت افقی یا با اخرین تنظیمات دوربین انجام می شود .

نمایندگی دوربین سونی

تعمیر دوربین سونی